Pogoda

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dn. 11.08.2017r. precyzuje sposoby postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań. Zasady te winny być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików.

 1. wariant 1.
  Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;
  Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika tak, aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5m, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5m. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
  Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
  Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać.
 2. wariant 2.
  W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat. 1;
  Wykaz podmiotów, o których mowa w pierwszym punkcie jest dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii
  Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w pkt. 2 wariantu 1., czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione dziki dostarczone są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.cu
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r. i obowiązuje do dnia 30 listopada 2017r.
Szukaj na stronie
Obecna Faza Księżyca

Księżyca Przybywa (garb)
Księżyca Przybywa (garb)

Księżyc jest obecnie w znaku Wagi
Księżyc ma 11 dni
Archiwa
Polecamy sklep myśliwski
Naprawa komputerów
CyberPC