Pogoda

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 297 zostało założone jesienią 1955r. przy 17 Batalionie Szkolnym Obrony Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Polanki. Prezesem został D-ca Batalionu kpt. Krasucki Leon, Łowczym sierż. Stanisław Domagała, Sekretarzem kpt. Kałużyński.
Koło wydzierżawiło dwa obwody: leśny „Wieżyca” nr 124 i polno-leśny „Siekierzyno” nr 125. Oba obwody łączyły się ze sobą, w granicach: Egiertowo – Grabowo – Kłobuczyno –Kościerzyna – Skórzewo – Stężyca – Gołubie – Stawki – Egiertowo a ich łączna powierzchnia to 5500 ha.
W 1958r. rozwiązany został 17 Batalion, a koło do czasu powołania nowej jednostki wojskowej połączyło się z WKŁ 209 w Gdańsku przy ul. Słowackiego zatrzymując numer koła i prowadząc oddzielną gospodarkę. W tym czasie Prezesem Był kmdr Sowa.
Zgodnie z Zarządzeniem MON o tworzeniu Garnizonowych Wojskowych Kół Łowieckich, jak i ze względów gospodarczych w 1961r. WKŁ 209 zostało Kołem Garnizonowym w Gdańsku, a WKŁ 297 przeszło do 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku – Oliwie. Członkowie dobrowolnie deklarowali swoją przynależność do jednego z kół. WKŁ 297 zatrzymało dotychczasowe obwody łowieckie. Po wyborach Prezesem został kmdr Ostachowicz Mieczysław, Łowczym kmdr Baczewski Witold, Sekretarzem Mazgajczyk Stanisław, a Skarbnikiem kmdr Maciuszonek Adam. W tym okresie koło zrzeszało 11: pięciu z terenów obwodów łowieckich i sześciu z pośród personelu 7 Szpitala Mar – Woj.
W roku 1962 ze względów finansowych (150 zł w kasie koła) oraz małą liczebność członków siedzibę koła przeniesiono do Brygady OPL Gdynia – Grabówek. W czasie walnego Zebrania wybrano nowy Zarząd. Prezesem Koła wybrany został płk. Dobrski Stanisław, Łowczym mjr Malec Piotr, Skarbnikiem Adam Maciouszek, Sekretarzem kmdr Mazgajczyk Stanisław. W tym okresie koła wojskowe mogły dzierżawić obwody przy nowo powstałych jednostkach wojskowych. Koło 297 zmuszone jednak zostało do oddania bardzo dobrych obwodów nr 124 i nr 125, a w zamian otrzymało w dzierżawę obwód nr 187. Zawierał się on w granicach: Głazica – Przetoczyno – Sopieszyno – Gowino – Luzino – Wyszecino – Smażyno – Cęstkowo – Głazica oraz drugi obwód nad Zatoką Pucką o granicach: Puck – Połczyno – Celbowo – Żelistrzewo – Smolno – Mrzezino do rzeki Redy i dalej Redą do ujścia do Zatoki Puckiej.
W okresie przejmowania organizacji zarządzania gospodarką łowiecką przez Polski Związek Łowiecki od Lasów Państwowych koło utraciło część obwodu łowieckiego nr 187, a pozostający obwód otrzymał nr 29. Jego granice to: Głazica – Częstkowo – Milwino – Gowino – Sopieszyno – Przetoczyno – Głazica, a powierzchnia zmalała do 3330 ha. Do koła skierowano też sześciu myśliwych z Portu Wojennego w Helu. W zamian za odebraną część obwodu i przydzielonych nowych członków, WKŁ 297 otrzymał w dzierżawę obwód łowiecki nr 6 „Kąty Rybackie” o powierzchni 5100 ha. Był to typowy obwód wodny o granicach: Przebrno – Latarnia Morska na Zalewie Wiślanym – ujście Nogatu – wałem do Kątów rybackich i dalej brzegiem do Przebrna.
Obwód przy Zatoce Puckiej otrzymał nr 14 i pozostał w tych samych granicach o powierzchni 3610 ha.
W roku 1976 ze względów służbowych i gospodarczych siedzibę koła przeniesiono do JW. 3651 Gdynia – Babie Doły. Była to Jednostka Lotnictwa Myśliwskiego. Wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes płk. Dobrski Stanisław, Łowczy mjr Malec Piotr, Skarbnik kmdr Maciuszonek Adam, Sekretarz mjr Chwazik Kazimierz.
W dniu 22.09 1985r. na Walnym Zebraniu podjęto uchwałę o nadaniu kołu nazwy. Obecne pełne jej brzmienie to: WKŁ 297 „DIANA” GDYNIA.
W roku 1995 w trakcie odnawiania dzierżaw obwodów łowieckich na skutek niezgodnych z procedurą postępowań, głównie przez Zarząd Wojewódzki w Elblągu, dotyczących wydzierżawiania obwodów, koło utraciło obwód łowiecki nr 6. Jest to przykład samowoli osób funkcyjnych na stanowiskach ZW PZŁ i bezsilności w utrzymaniu praworządności przez Zarząd Główny PZŁ.
Obecnie koło dzierżawi dwa obwody o łącznej powierzchni 6940 ha, zrzesza około 50 myśliwych, którzy są święcie przekonani, że przy odnowie tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich w 2005r. Polski Związek Łowiecki naprawi swój błąd z 1995 roku i obwód łowiecki nr 6 wróci do prawowitego dzierżawcy t.j. WKŁ 297 „DIANA” GDYNIA.

Szukaj na stronie
Obecna Faza Księżyca

Pierwsza Kwadra
Pierwsza Kwadra

Księżyc jest obecnie w znaku Wagi
Księżyc ma 8 dni
Archiwa
Polecamy sklep myśliwski
Naprawa komputerów
CyberPC